Biyernes, Agosto 31, 2012

[maria baleriz liwanag] magtatapos din ang Setyembre

Walang komento:
muli tayong iiwan
ng Agosto

ilang oras na lamang ang hinihintay
at sa paglalayo
mainam kang minamasdan

kasama ang pag-asa
na muli kang makakaniig

at sa napipintong paglalayo
pinipigil ko ang pagtulo 
ng mga luha
na ngayon bumabalong sa mga mata

hanggang sa 
ihakbang na ang
paa patungo sa hinaharap

Image by FlamingText.com

+ang larawan ay mula sa onlyhdwallpapers

[maria baleriz liwanag] paalis na

Walang komento:
kailan natin muling nanamnamin
ang gandang mayroon itong bilog na buwan?

napipinto na naman
ang kanyang paglisan

ngunit ako lamang at ang buwan
sa sandaling ito ang
nagtititigan

walang ikaw sa aking tabi
walang mahigpit na yakap

pawang dalawang mga mata
na nangungulila na makasama
ka sa pangangarap

malamlam ang liwanag na tangan niya
paalis na


Image by FlamingText.com+ang larawan ay mula sa brainz.org

Huwebes, Agosto 30, 2012

[maria baleriz liwanag] layo

1 komento:bakit natataon
bilog ang buwan
sa tuwing ikaw
at ako...


magkalayo na naman?


Image by FlamingText.com+ang larawan ay mula sa space.com