Linggo, Marso 24, 2013

[piping walang kamay] nasa lahat ng dako ang ebidensiya

Walang komento:

"We will force you to kill yourself!" ---> US-RP government

nasa lahat ng dako ang ebidensiya
kung sino ang pumapatay sa mamamayan niya

masdan mo sa paligid
ito ang ilang sinasambit:

"pagtaas ng presyo papayagin namin
tulad ng matrikulang sinisingil
pati sa pamasahe at presyo ng bilihin
kahit ang singil sa kuryente at tubig
papayagang taasan na din
kahit ang dagdag pataw sa buwis
lalo ang pagtaas sa presyo ng langis

habang ang sahod mananatiling mababa
at patuloy na kakamkamin ang mga lupa
para sa mga panginoong hangad kumita
at sa mga hayok sa yamang banyaga

lilikhain namin ang mga batas
na magbabawal sa sino mang mag-aaklas
babawasan namin ang pondo
ng mga social service
idadagdag namin ang budget
sa ahensya ng mga militar at pulis
upang sa inyo'y mas maraming pumigil
kapag naggiit kayo't nagpumilit
na magkasa maglunsad ng protesta
ang mga tulad ninyong api at maralita

wala kayong tatakbuhan kahit saan
amin ang lahat pati ang hukuman
alipin ka namin huwag ka nang lumaban

wala kang magagawa
mag-isa ka lang at dukha..."

nasa lahat ng dako ang ebidensiya
kung sino ang pumapatay
sa mga tulad ni Kristel Tejada

itinuturo ang mga salarin sa bawat trahedya
sa mga buhay na nawala
dahil sa mismong bulok na sistema
na pinananatili ng mga nagsasamantala

wala tayong aasahang militar at pulis
walang hukumang sa kanila'y maglilitis
walang pulitikong dapat puntahan

nasa atin ang lahat ng dahilan
upang kamtin ang katarungan

at ang tagumpay ay nasa ating paglaban


Image by FlamingText.com

Martes, Marso 19, 2013

[piping walang kamay] ihahatid namin ang katarungan

Walang komento:

habang hinahatid ka ng mga panalangin
at mga matang hangad ay katarungan
nagdadalamhati ang mga dahon
sa bawat puno at halaman
na ating nadaanan

walang lamig na ibinibigay ang hangin
sapagkat siya'y nakahimpil
nagbibigay pugay sa iyo Kristel

panahon na ng tag-init
ngunit makulimlim ang langit
at bumuhos ang laksang luha
animo mo binabasbasan
ang bawat mong daraanan

hindi namin isinama ang pangako
bagkus panghahawakan namin ito
ang patuloy na paglaban para sa katarungan
sapagkat batid namin
kung hindi naming gagawin
ayon kay Kiko sa kanyang winika
madaragdagan ang mga
nilamon ng sistema

sa mga susunod na araw
raragasa hindi na mga luha
kundi ang bawat
paghakbang na dapat
upang katarungan ay makuha
at maihatid sa tulad mo
na pinaslang
nitong patuloy
sa pagkabulok
na sistema


Image by FlamingText.com

Lunes, Marso 11, 2013

[piping walang kamay] bahaghari

Walang komento:

minsan
hinahanap natin ang bahaghari
pagkatapos umulan

minsan
umaasa tayong dadampi
sa langit ang kanyang makulay na ngiti

lingid sa ating kaalaman
ang paglikha sa kanya'y maaari

tiyakin lamang na ang araw
nakasilip
at matamang nakatanaw
mula sa himpapawid
tapos magsaboy ka ng tubig
doon sa hangin
doon sa kawalan
at iyong pagmasdan
ang marahang pagbaba ng mga butil
sa sandaling ang sinag ng araw ay mahagip
ang bahagharing ninanais

masisilayan

kailangan mo lamang talagang
lagpasan ang bawat pagsubok
bago makita ang inaalok
na kapanatagan
at kariktan
ng inaasam
na

bahaghari


Image by FlamingText.com

Linggo, Marso 10, 2013

[severino hermoso] ma ka ta

Walang komento:


hin-di
hindi lamang naman sumusulat
ang isang ma-ka-ta
isinasabuhay din nila ang bawat akda
naranasan at nararanasan din nila
ang bawat titik at kataga
at
ibinabahagi para sa paglaya

mabigat ang maging isang ma-ka-ta
tulad ng marami
kumakalam din ang sikmura
inaapi at tulad din nating mga dukha
nasasaktan
nabibigo
nadadapa
ngunit hindi nagpapakalunod
sa pait na sumugod
doon sa kanyang kamakailan
bagkus ay lumalaban

tunay na mapanghamon
ang maging isang ma-ka-ta
sa panahon
kung saan
nilulugmok tayo ng sistema
na ang nakikinabang ay iilan

ngunit tinatawag ka ng pagkakataon
sumabay sa daluyong
na nagbubudyong
na lumikha ka din
ng hindi-lamang-isang-akdang-lumalaban
at
aapi-gaganti-didikdik-titiris-pupunit sa iilan
na nagmamaliit-yumuyukayok-nang-aagaw-pumapatay-sumisira
sa bawat pangarap ng bagong sibol na musmos
na ang daratnang bansa
ay maaari
maaaring pag-aari na ng banyaga
at iilang mga uod-linta-garapata-at-bampira.

huwag puro tungkol sa vagina-penis-boobs ang kinakabisa
huwag puro sa dota-cs-at-iba-pang-computer-games maging abala
huwag puro trabaho-na-mataas-ang-sahod-at-pagyaman ang iniisip
hindi nito mapapababa ang presyo ng langis-kuryente-pamasahe-at-buwis
maging ang napakamahal-na-matrikula-at-singil-sa-tubig
lalo ang patuloy-na-pagkakait-at-paglabag-sa-karapatan-nating-maliliit
hindi magagawang maalis
ni di maiibsan kahit anong kayod-kabayo-o-panalangin 

makibaka at sumulat ka
kasama ng paparaming iba pa
upang labanan ang ganitong pagtitikis
malaki ang pag-asa 
na ang inaasam na pagkain sa bawat hapag
kinabukasang makatarungan para sa sambayanan
makakamit

at hindi na lamang sa pangarap-at-mga-fairytale
magaganap
ang "they-lived-happily-ever-after."


[tula] 2013_03_03

Image by FlamingText.com

Martes, Marso 5, 2013

[piping walang kamay] ang kaso

Walang komento:


sa sino mang kumakalaban
magsipaghanda

kayo'y masasaktan
at dadakpin ng walang-awa

huwag na kayong magkakawag
ni magbitiw ng mga salita

dudugo lamang ang labi ninyo't
mamamaga ang katawa't mukha

habang sa dulo ng lahat
asunto na ang inyong bagsak

huwag tutulad sa mga magsasakang ito
sinampulan namin ay tatlo
may kinakaharap na silang kaso

tulad nang ginawa namin
sa mga kumumpiska sa aming inangkin

mga bigas na sana'y gagamitin
sa kampanya ng mga dilawin

may pinaslang na kaming isa sa mga lider
at susunod ay ang pagkakaso na rin

anong karapatan para sa lupain?
hindi din iyan palalagpasin
mga nag-standoff sa Sabah

kakasuhan rin

-PNoy


Image by FlamingText.com