Sabado, Oktubre 12, 2013

[piping walang kamay] galit ang dagat sa imperyalismo

Walang komento:

nililinis nitong dagat ang mga kalat
na itinapon sa kanya nitong mapanirang Imperyalismo!

masdan mo ang mga alon
walang pagod sa pagtaboy
hanggang marating ng mga basura
ang pampang

walang pagod na animo mga brasong
pinagpapasa pasahan ang mga basura
maianod lang sa dalampasigan

masdan mo ang tabing dagat
pagtapos humagupit ng bagyo
nagkalat ang mga duming likha
ng sistemang kapitalismo!
Image by FlamingText.com


Ang larawan ay mula sa UNTV.