Huwebes, Agosto 29, 2013

[maria baleriz liwanag] kanayunan

Walang komento:
                              mga baso't tapayan na isinahod sa labas
malapit nang mapuno nitong ulan

                                          may tubig nang malalasahan
                     mapapatid na rin ang uhaw

                          mainam na lang at umulan
                                                            mainam na lang at
                                                                mainam na lang
mainam na
mainam

sa mahal nang singil sa mga serbisyo
at sa taas ng mga presyo
upang ang kalam ng tiyan ay mapuno
at ang mangmang na isip matuto
saan pa nga ba tayo tutungo
gayong napakababa ng suweldo
at wala pang kasiguraduhan sa trabaho?

                                               pinasahol pa nitong korapsyon ang ating kahirapan
habang itong tao di malaman saan kukunin ang pagkain sa hapag
naroon sila at nagpapakasasa sa pinaghirapan ng mamamayan
kapag nahuli at nakasuhan
speacial treatment pa ang ibibigay sa mga ulupong at buwitreng kriminal

pati hustisya walang paglagyan sa tuwid na daan
saan pa nga ba tayo tutungo?


malawak na malawak ang kanayunan
na malawak ang kanayunan
malawak ang kanayunan
ang kanayunan
kanayunan

kung alam ninyo ang sinasabi ko...

ngiti.Image by FlamingText.com

Biyernes, Agosto 23, 2013

[piping walang kamay] Agosto 23, 2013

Walang komento:
Sigaw sa Pugadlawin, hustong isang daan at labing-pitong taon mula noong una itong naganap. Sinusulat ko ito nang makailang ulit. Makailang ulit sa aking isip upang sa aki'y hindi mawaglit. Sa gitna ng mga nagpoprotesta sa Liwasang Bonifacio laban sa laganap na katiwalian sa pamahalaan namataan ko ang ilang mga musmos na hindi man direktang kalahok ay nakikiisa sa paghiyaw ng hinaing ng mga mamamayang patuloy na ninanakawan ng karapatang mamuhay ng marangal nitong iilang mga dayuhan at mga nasa kapangyarihan.  Naroon sila sa tila bukal ng protesta laban sa pagsasalaula ng pangulo at ng kanyang mga kasapakat sa pork barrel (na galing sa pagod ng mamamayan). May pinaghahatian sila mula sa laman ng isang maliit na basong plastik.


sa may liwasang bonifacio
tatlong musmos ang naghahati-agawan
sa laman ng isang maliit na basong plastik:
nilagang mga butil ng mais
na binudburan ng pulbos
na lasang keso

sa malakanyang, kongreso at senado,
pinaghahatiang maibulsa
ng kalakhan ng mga pulitiko
ang kabang yaman ng bansa:
(pork barrel) bilyon-bilyong piso

Image by FlamingText.com

Miyerkules, Agosto 21, 2013

[maria baleriz liwanag] pakikiramay

Walang komento:

sino nga ba nag nagnanais
sa tuwing ang langit tumatangis
yaring pag-apaw ng mga batis
lilikha nang sanglaksang hinagpis?

kung sa bawat pagbuhos ng ambon
aawas ang tubig sa mga dam at ilog
hahayaan na lamang bang tayo'y ilugmok
nitong pagragasa ng baha at putik taun-taon?

aasa na lamang ba ang mga nayon at lungsod
sa awang wala naman sa mga pulitiko't panginoong
kumakamkam ng mga lupa at tubo sa matagal na panahon
habang sa mga tahanan hikahos ang baon-baon?

bawat segundo may kandilang itinutulos nang panalangin
bawat minuto may naghihingalo sa kahirapang sila ang dahil
bawat oras may pumapanaw sa kanilang pagkasakim
hanggang kailan ang itatagal ng pagtitiis?

hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis?

hindi paghihintay ang pakikiramay
na maambunan tayo ng limos na sa atin papatay

hindi ito pag-asang maliligaw
sa ating pinto ang hustisya

sama-samang pagkilos natin ang pakikiramay
upang mga punla ng katarunga'y itanim
at sa kinabukasang nalalapit
lipunang 'di na paaapi ang ating aanihin.


Image by FlamingText.com

[piping walang kamay] Panalangin tuwing umuulan

Walang komento:

Maaawa po kayo sa sansinukob
Taun-taon na lang nalulubog
Tuwing bagyo sa bayan namin lulukob
Habang kayong mga panginoon
Sa tuwing magkakaroon ng unos
Hindi makababa upang tumulong
Na sagipin kaming nilulunod
Ng inyong pagkasakim sa pandarambong

Hindi lamang po limos na relief
Sa kahapisan namin ang makasasagip

Hindi rin sapat na yaong apektado'y mailakas
Kung sa lilipatan unti-unti namang mauutas

Dahil walang tubig, dagitab at kabuhayan
Malayo sa trabaho, paaralan at ospital

Bakit nga ba kasi higit na matimbang
Para sa inyo ang kikitain ng pamahalaan
Gayong serbisyong panlipunan di namin maramdaman?

Bakit nga ba kasi higit na matimbang
Ang maibubulsa ninyo at ng mga dayuhan
Ang pera ng Pork Barrel na dapat para sa serbisyong panlipunan
Dahil galing ito sa pagod ng sambayanan
Sa amin galing...

Amen!

Image by FlamingText.com

[piping walang kamay] agua bendita

Walang komento:
nagsanib muli ang bagyo at habagat
upang sa mukha natin sumambulat
ang malaking problemang buhat buhat
nitong bansa dahil sa mga pabigat
na naroon sa gobyerno ng mga korap

sinisingil na tayo ng tubig
galing doon sa langit
dahil di man lang nagngingitngit
ang ating mga konsensya sa galit
na itong kalakhan ng nasa gobyerno
itong mga nasa senado, kongreso
at maging ang batugang pangulo
sa pam-po-pork-barrel* abuso

tandaan, tandaan ninyo
galing itong pork sa iyo
galing sa pawis, luha at dugo
ng mamamayang Pilipino
kaya nating itong pagpapahirap mahinto!Pam-po-pork-barrel* ang isa sa katiwaliang palasak noon pa man kung kaya laganap ang kahirapan sa bansa. Galing ang pork barrel o PDAF sa pagod ng mamamayan at dapat lamang na gugulin ito sa serbisyong panlipunan at hindi upang pagpestahan ng mga gahaman sa senado, kongreso at malakanyang. Kaya ang mapanghamong panawagan kina PNoy, Binay, sa mga senador at kongresista:#ABOLISHthePORKBARREL! Dapat direktang gugulin ang pork barrel sa serbisyong panlipunan.

Image by FlamingText.com

[piping walang kamay] pam-po-pork-barrel

Walang komento:
kaya ang maraming hapag
wala kahit tinik na isda

kaya maraming bahay at condominium
ang makikita mong walang nakasilong
dahil kalakhan inilikas ng kasakiman

doon na sa mga bangketa,
tabing estero, ilalim ng tulay piniling tumira

nagkakasya sa karton na pansapin
o mga lumang tabla o kahoy o pawid
at ayos na sa paghilata kapag dumidilim

kaya maraming pinuproblema
kung saan hahagilap ng pera
upang mapaaral ang mga anak at kapatid

kaya maraming namamatay sa pagkakasakit
at sa pampublikong ospital nagtitiis sumiksik

dahil sa pam-po-pork-barrel* nitong mga lintik! Pam-po-pork-barrel* ang isa sa katiwaliang palasak noon pa man kung kaya laganap ang kahirapan sa bansa. Galing ang pork barrel o PDAF sa pagod ng mamamayan at dapat lamang na gugulin ito sa serbisyong panlipunan at hindi upang pagpestahan ng mga gahaman sa senado, kongreso at malakanyang. Kaya ang mapanghamong panawagan kina PNoy, Binay, sa mga senador at kongresista:#ABOLISHthePORKBARREL! Dapat direktang gugulin ang pork barrel sa serbisyong panlipunan.


Image by FlamingText.com

Huwebes, Agosto 15, 2013

[severino hermoso] dahil doon

Walang komento:

Ikaw pag-ibig.

Hindi kita mahal.

Dahil mahal kita.

Dahil sa iyo pag-ibig
kaya ito nagagawa.

Dahil doon
Masigasig
Nababalisa.

Dahil doon
Nalulungkot
Sumasaya.

Dahil doon
Nalulugod
Napopoot.

Dahil doon
Nagkakasama
Nagkakawalay.

Dahil doon
Humihinga
Namamatay

Dahil doon
Ikaw
Ako

Mamumukadkad
Maluluoy.

Dahil doon.

Ako
Ikaw.


Image by FlamingText.com

ang larawan ay mula sa ursi's blog.

Miyerkules, Agosto 14, 2013

[Pablo Neruda] Bawat Araw na Nakikipaglaro Ka

Walang komento:


Bawat araw na nakikipaglaro ka sa liwanag ng sandaigdigan
Banayad na panauhin, dumating ka sa bulaklak at sa tubigan.
Higit ka pa rito sa puting ulo na mahigpit kong tangan
bilang kumpol ng prutas, bawat araw, sa pagitan ng aking mga kamay.

Tulad ka ng walang-kwentang nilalang dahil kita'y minamahal.
Hayaan mong isaboy kita at makasama sa mga dilaw na kwintas na bulaklak.
Sino ang sumulat ng iyong ngalan sa mga titik ng usok kasama ng mga bituin doon sa katimugan?
O hayaan mong gunitain kita tulad ng kung ano ka bago ka pa umiral. 


Biglang umalulong ang hangin at humampas sa aking nakapinid na bintana.
Ang langit ay isang lambat na pinagsisiksikan ng malabong isda.
Dito ang lahat ng hangin ay lumilisan sa malao't madali, lahat sila.
Hinuhubad ng ulan ang kanyang kamisa.

Ang mga ibon ay dumaraan, tumatakas.
Ang amihan. Ang amihan.
Maaari lamang akong makipagtunggali laban sa kapangyarihan nino man.
Pinapaikot nitong unos ang mga dahong tigang
at pinakawalan ang lahat ng bangkang nakatali kagabi sa kalawakan.

Ikaw ay narito. O, hindi ka nagtanan.
Sasagutin mo ako hanggang sa huling pag-iyak.
Nakakapit sa akin kahit na ikaw ay nasisindak.
Gayon pa man, minsan ang isang kakaibang anino'y tumakbo sa iyong mga tanaw.

Ngayon, ngayon din, maliit na nilalang, dalhin mo sa akin ang waling-waling,
at amoy nito maging ang iyong mga dibdib.
Habang kinakatay ang mga paru-paro nitong malumbay na hangin
Minamahal kita, at ang aking kagalakan ay kumakagat sa sirwelas ng iyong bibig.

Gaano ka nagdusa para lamang masanay sa akin,
Sa aking bagsik, nag-iisang kaluluwa, sa aking ngalan na nagpapatakbo sa kanilang lahat.
Kay maraming beses na nakita natin ang araw na nagliliyab, hinahagkan ang ating mga mata,
at sa may ulunan natin namahinga ang kulay-abong liwanag sa pag-alab.

Ang aking mga kataga'y umulan sa ibabaw mo, hinahagod ka.
Sa matagal na panahon minahal ko ang naarawang nakar ng iyong katawan
Hanggang ngayon iniisip ko na iyo ang sandaigdigan.
Dadalhan kita ng masasayang bulaklak mula sa kabundukan, mga bluebell,
matingkad na kastanyas, at mga pambukid na tiklis ng mga halik
Ibig ko
Na gawin kasama ka kung ano ang ginagawa ng tagsibol sa mga puno ng tseri.#


Image by FlamingText.com

*Salin (pagtatangka) ni Severino Hermoso ng tula na "Juegas todos los días" ("Every day you play") ni Pablo Neruda. Ito ay bahagi ng aklat ni Neruda na "Dalawampung tula ng pag-ibig at isang awit ng kawalang pag-asa".

Lunes, Agosto 12, 2013

[severino hermoso] prinsipyo

Walang komento:


noong alayan siya ng gintong kwintas
may katernong makinang na hiyas
tila boomerang na sumalubong sa 'kin palabas
tugon mong ramdam ang pagkabanas

hindi kamo nabibili ang iyong pagmamahal.

naisip ko tuloy sa aking pagmumuni-muni
sa lipunang itong sakal sakal ang marami
nang pagnanais na magkamal ng yaman
at pag-angat sa iba ang batayan ng pag-unlad

ikararangal mong maging karelasyon ang isang tibak*.

Image by FlamingText.com


*Ang tibak ay katawagang pinaikli patungkol para sa mga aktibista.
Ang larawan ay mula sa nivek zeuqracne

Linggo, Agosto 11, 2013

[piping walang kamay] paglaban ang ating kakampi

Walang komento:

Magkikita kita rin tayo.
Matagal na magkakasama.

Magsasanib ang mga panalangin
Aawit din kasabay ng mga alipin
Yayanigin ng bawat nating himig
Ang kanilang labis na pagkasakim

Mangangatog ang kanilang mga tuhod
Manginginig ang mga braso't maninikluhod
Silang mapagsamantala bibitaw sa kabuktutan
Magmamakaawa sila sa ating harapan

Takot na takot at puno nang pagsisisi
Ngunit lahat hindi na mababawi
Bibigwasan sila ng makatarungang parusa
Di sila magagawang tubusin ng mga pagluha

Lalaya tayo!
Lalaya tayong mga inaapi
Kapag sama-sama nating pinili
Na paglaban ang ating maging kakampi

Magkikita kita rin tayo.
Matagal na magkakasama.

Kalayaan.

Image by FlamingText.com

Biyernes, Agosto 9, 2013

[piping walang kamay] dila

Walang komento:
malaon nang tinalikuran ng iba
dilang ibinigay nitong bayang sinta

mula noong iluwal ng lipunan
ang sanggol sa sinapupunan

mapait sa kabatiran niya
kumukurot sadya sa diwa

isinusuka ng mga anak ang sariling dila
habang pinag-iiging palitan
nang kung anong mayroon yaong mga dayo
mula sa kanluran

ipinagyayabang na animo kanila
tila ipinuprusisyon sa harap ng madla

mula ulo hanggang paa
mula talampakan hanggang bumbunan

silang nagmamalaki't nag-aastang banyaga
sa lupang tinalikuran na nila sa simula
noong piliing kanila
ang wika ng mga kanluranin
gayong dito sa silangan nakatanim
ang ugat kung saan sila nanggaling

hindi ko masukat kung anong dapat madama
kung tama bang kahabagan silang tumalikod na

sa ating pagkakayumanggi
sa kadakilaan ng ating lahi

Image by FlamingText.com

Martes, Agosto 6, 2013

[maria baleriz liwanag] may tanong ang kasalukuyan Ka Andres

Walang komento:


paano kung inyong malaman
na itong kasalukuyan
wala nang pagpapahalaga
sa inyong ipinaglaban
sa kalayaan at mga karapatan
na dapat nananahan sa mamamayan

rebolusyon pa din kaya'y inyong pasisimulan
kahit tiyak na sa paglahok ay kamatayan
at sasaulilain nitong iilan sa kasalukuyan
ang kinamatayang paglaya sa nakaraan
upang muli lamang na magpaalipin
sa sakmal ng mga dayong ganid?


Image by FlamingText.com


Ang larawan ay mula sa spot

Lunes, Agosto 5, 2013

[piping walang kamay] Hu u, Boni?

Walang komento:

hindi lamang panay pagsugod
ang dunong mong paglilingkod

noon, may awit kang hinimig
may dinuyan ka ring pag-ibig

noon, may tulang sinabuhay
pagpapakasakit ang alay

'pagkat pag-ibig para sa 'yo
huwag nakakahong ituro

na mamatay para sa bayan
ang tanging pinakasukatan

kundi buhay na lumalaban
para sa mga karapatan

ano man at nino man, saan man
'to ang pag-ibig sa sinilangan

ngunit paano ka kilala
ng nakaraan sa 'yong gawa?

ikalulungkot mo nga kaya
kung mabatid mong wala na nga

halaga sa kasalukuyan
ang paglayang ipinaglaban

sino ka nga ba, Bonifacio
para sa henerasyong ito?


Image by FlamingText.com

Ang larawan ay mula sa pook-sapot na nasyonalistik pinoy

Linggo, Agosto 4, 2013

[piping walang kamay] may plastik na basong nanlilimos sa may Avenida

Walang komento:
minsan may isang taong grasa
nahiga sa kanyang bangketa
kamay na nagmamakaawa
basong plastik ay magkabarya

samu't sari ang mga paa
bumabagtas sa Avenida
may mayaman at paggitna
marami-rami ring maralita

may pulubing nanglilimos
mga nakayapak na musmos
sa mga along humahangos
naghihintay ng manunubos
Image by FlamingText.com

Ang larawan ay mula sa pook-sapot na definitelyfilipino.