Linggo, Agosto 11, 2013

[piping walang kamay] paglaban ang ating kakampi


Magkikita kita rin tayo.
Matagal na magkakasama.

Magsasanib ang mga panalangin
Aawit din kasabay ng mga alipin
Yayanigin ng bawat nating himig
Ang kanilang labis na pagkasakim

Mangangatog ang kanilang mga tuhod
Manginginig ang mga braso't maninikluhod
Silang mapagsamantala bibitaw sa kabuktutan
Magmamakaawa sila sa ating harapan

Takot na takot at puno nang pagsisisi
Ngunit lahat hindi na mababawi
Bibigwasan sila ng makatarungang parusa
Di sila magagawang tubusin ng mga pagluha

Lalaya tayo!
Lalaya tayong mga inaapi
Kapag sama-sama nating pinili
Na paglaban ang ating maging kakampi

Magkikita kita rin tayo.
Matagal na magkakasama.

Kalayaan.

Image by FlamingText.com

Walang komento: