Biyernes, Agosto 9, 2013

[piping walang kamay] dila

malaon nang tinalikuran ng iba
dilang ibinigay nitong bayang sinta

mula noong iluwal ng lipunan
ang sanggol sa sinapupunan

mapait sa kabatiran niya
kumukurot sadya sa diwa

isinusuka ng mga anak ang sariling dila
habang pinag-iiging palitan
nang kung anong mayroon yaong mga dayo
mula sa kanluran

ipinagyayabang na animo kanila
tila ipinuprusisyon sa harap ng madla

mula ulo hanggang paa
mula talampakan hanggang bumbunan

silang nagmamalaki't nag-aastang banyaga
sa lupang tinalikuran na nila sa simula
noong piliing kanila
ang wika ng mga kanluranin
gayong dito sa silangan nakatanim
ang ugat kung saan sila nanggaling

hindi ko masukat kung anong dapat madama
kung tama bang kahabagan silang tumalikod na

sa ating pagkakayumanggi
sa kadakilaan ng ating lahi

Image by FlamingText.com

Walang komento: