Lunes, Agosto 12, 2013

[severino hermoso] prinsipyonoong alayan siya ng gintong kwintas
may katernong makinang na hiyas
tila boomerang na sumalubong sa 'kin palabas
tugon mong ramdam ang pagkabanas

hindi kamo nabibili ang iyong pagmamahal.

naisip ko tuloy sa aking pagmumuni-muni
sa lipunang itong sakal sakal ang marami
nang pagnanais na magkamal ng yaman
at pag-angat sa iba ang batayan ng pag-unlad

ikararangal mong maging karelasyon ang isang tibak*.

Image by FlamingText.com


*Ang tibak ay katawagang pinaikli patungkol para sa mga aktibista.
Ang larawan ay mula sa nivek zeuqracne

Walang komento: