Biyernes, Disyembre 4, 2015

Ang Panalangin ay para lang sa Paris

Walang komento:
A River of blood in Syria but no one cares because it's not Paris 
Dumanak ang dugo sa Syria nagmistulang ilog na pula. Mga musmos na inalisan ng karapatang huminga. Mga batang walang muwang pero nadamay sa ganting dahas. Maraming sugatan mga gusaling nabuwal mga bubog na nagkalat mga pader na nagkapira-piraso kahit pook dalanginan at mga ospital binomba at halos maabo. Walang pumansin. Walang umusal ng panalangin walang kulay ng bandilang ipinaskil sa facebook man o twitter. Dito man sa sariling bayan. Halos walang pumansin noong paslangin ang ilang Lumad at kanilang mga lider. Dahil sa karahasan ang mga kapatid nating lumad napilitang magsilikas. Dumadanak ang dugo doon sa lupang pangako pero walang malasakit at panalangin man lang ang karamihan lalo itong pamahalaan. Mas abala sila pag-estima sa mga dayuhan na dadalo sa maluhong pulong sa Kamaynilaan. Palibhasa kasi ang Syria at ang bayan natin hindi naman syudad ng Paris. Kaya ang krimen sa atin walang panalangin
para lang ito sa Paris.

"Pray for Paris" | PWK©2015

Ang larawan ay mula kay
Sam Maxwell.

Image by FlamingText.com