Lunes, Agosto 5, 2013

[piping walang kamay] Hu u, Boni?


hindi lamang panay pagsugod
ang dunong mong paglilingkod

noon, may awit kang hinimig
may dinuyan ka ring pag-ibig

noon, may tulang sinabuhay
pagpapakasakit ang alay

'pagkat pag-ibig para sa 'yo
huwag nakakahong ituro

na mamatay para sa bayan
ang tanging pinakasukatan

kundi buhay na lumalaban
para sa mga karapatan

ano man at nino man, saan man
'to ang pag-ibig sa sinilangan

ngunit paano ka kilala
ng nakaraan sa 'yong gawa?

ikalulungkot mo nga kaya
kung mabatid mong wala na nga

halaga sa kasalukuyan
ang paglayang ipinaglaban

sino ka nga ba, Bonifacio
para sa henerasyong ito?


Image by FlamingText.com

Ang larawan ay mula sa pook-sapot na nasyonalistik pinoy

Walang komento: