Linggo, Marso 24, 2013

[piping walang kamay] nasa lahat ng dako ang ebidensiya


"We will force you to kill yourself!" ---> US-RP government

nasa lahat ng dako ang ebidensiya
kung sino ang pumapatay sa mamamayan niya

masdan mo sa paligid
ito ang ilang sinasambit:

"pagtaas ng presyo papayagin namin
tulad ng matrikulang sinisingil
pati sa pamasahe at presyo ng bilihin
kahit ang singil sa kuryente at tubig
papayagang taasan na din
kahit ang dagdag pataw sa buwis
lalo ang pagtaas sa presyo ng langis

habang ang sahod mananatiling mababa
at patuloy na kakamkamin ang mga lupa
para sa mga panginoong hangad kumita
at sa mga hayok sa yamang banyaga

lilikhain namin ang mga batas
na magbabawal sa sino mang mag-aaklas
babawasan namin ang pondo
ng mga social service
idadagdag namin ang budget
sa ahensya ng mga militar at pulis
upang sa inyo'y mas maraming pumigil
kapag naggiit kayo't nagpumilit
na magkasa maglunsad ng protesta
ang mga tulad ninyong api at maralita

wala kayong tatakbuhan kahit saan
amin ang lahat pati ang hukuman
alipin ka namin huwag ka nang lumaban

wala kang magagawa
mag-isa ka lang at dukha..."

nasa lahat ng dako ang ebidensiya
kung sino ang pumapatay
sa mga tulad ni Kristel Tejada

itinuturo ang mga salarin sa bawat trahedya
sa mga buhay na nawala
dahil sa mismong bulok na sistema
na pinananatili ng mga nagsasamantala

wala tayong aasahang militar at pulis
walang hukumang sa kanila'y maglilitis
walang pulitikong dapat puntahan

nasa atin ang lahat ng dahilan
upang kamtin ang katarungan

at ang tagumpay ay nasa ating paglaban


Image by FlamingText.com

Walang komento: