Lunes, Pebrero 15, 2010

tumula: kwarenta y tres


upang ang mamamayan ay higit pang mapagsilbihan
na sa kasalukuyan ay pinagkakaitan nitong pamahalaan
ng karapatan sa libreng serbisyong pangkalusugan

silang kwarenta y tres
nagtipon upang magsanay
at patuloy na magpakahusay
sa gawaing pangkalusugan
upang sa gayon makapagsilbi sa mamamayan
at ang mga sakit at aksidente agad malunasan

serbisyong walang hinihintay na kapalit,
bayad na pera o medalyang sa leeg isasabit
o plake o tropeong ipagmamalaki
dahil kahit gantimpala di nila inaari

sapagkat para sa kanila
ang tunay na paglilingkod
di kailanman matutumbasan ng salapi

subalit itong mga militar at pulis na tuliro at bopol
sa labis na desperasyong ang mga NPA ay malipol
kwarenta y tres na manggagawang pangkalusugan
mga tunay na huwarang sibilyan at di armado
kanilang pinaratangang mga rebelde diumano
upang bigyang katuwiran ang kanilang pagdakip
isang malaking katarantaduhang matagal ng sa kanila nakalakip
at ipagyabang sa madla ang kanilang matagumpay daw na kampanya:

sa pagtatapos ng 2010 ang NPA wala na
utos ng kurakot na amo nilang si gloriang walang kwenta

nagkakamali kayo sa pag aakala
sapagkat di kailanman malulupig ang
tunay na malapit sa masa

kung NPA ang paglilingkod sa mamamayan
salamat at tinutulungan ninyong ipakita ang katotohanan

kung ano ang kulay ninyong mga berdugong militar
at ano ang kawastuhan sa mga mga rebeldeng inyong
pinipilit lusawin sa kasalukuyang lipunan

ngayon pa lang
ngayon pa lang
dapat na ninyong maunawaan
nabigo na kayo sa kwarenta y tres

nabigo na kayo sa sambayanan
dahil tinulungan pa ninyong hikayatin kami

ang pagrerebelde ang wasto
na NPA ang dapat tularan

tunay na naglilingkod sa mamamayan!

-"kwarenta y tres",Image by FlamingText.com