Miyerkules, Mayo 19, 2010

hindi lahat ng dilaw ay tila gintong kumikinang

nagtanong at nagtatanong ang mga magsasaka
nasaan na ang hustisya sa hasyenda luisita?
at maging silang nagbubungkal sa lupain
ng hasyenda looc na sa nasugbo, batangas nakahain
kaisa ng iba pang manggagawang bukid
sa pagtatanim ng hustisyang hangad na anihin

ang lupang diniligan ng mapulang dugo
at kung saan humandusay di lamang
ang labing-apat na dakilang ninuno

kay raming taon na ang matuling lumipas
nagkaroon ba ng hustisyang matatawag

hindi pangako ang ibig nilang hawakan
kundi ang katuparan ng pangarap na ipinaglaban
iyon ay ang sandaling ang lupa'y kanila na ang pakinabang
at hindi sa mga panginoong nagpapakasasa sa kanilang pinaghirapan

madasalin talaga itong mga panginoon
pero paano nila naaatim na maraming sikmurang nagugutom?
may takot sa diyos itong mga panginoon
pero bakit di masilayan sa kanilang mga mata
ang takot na may mga pinatay silang manggagawa't magsasaka

nasaan ang bayani upang maging tagapagligtas
sa nakaambang paghihingalo at pagkautas
nasaan ang bayaning ibinabandila sa telebisyon
sa pahayagan, sa radyo, at mga patalastas sa umpukan

makinang ang suot na dilaw ng hinihirang
nitong mga nasa uri ng mga naghahari-harian
tagapagsalba kung tawagin ng marami
mula sa napipintong pagkasawi daw nating mga inaapi

para lang talagang mga artistang pinuputungan ng korona
star for all season, superstar, megastar, diamond star ang kalibre at drama
ganito lang talaga kadali sa mga may kontrol sa yaman ang pera
ang ikondisyon ang isip ng mamamayang dinudusta

pati tuloy yaong mamumuno sa inaapi kailangan pang isubo
may kakaibang hipnotismo silang pinapakulo
pero hindi lahat ng nakadilaw ay bayani
at kumikinang na tila ginto

maiging suriin ng mabuti ang tinubog na ginto
subukan mong silipin upang makita mong may bahid ng dugo

Image by FlamingText.com

Walang komento: