Lunes, Hunyo 21, 2010

[tumula] sukat

mahal
hindi ko alam ang lalim o taas o lapad
nitong salita
at pakiramdam
na kung tawagin ay

...pag-ibig.


subalit sa sandaling
ang lahat ay napipintong
sa paghihiwalay mauuwi
doon lamang magaganap

na ang lalim o taas o lapad
at kahulugan ng salita
at pakiramdam
na kung tawagan ay

...pag-ibig

malalaman ng lahat.

-piping walang kamay*ang larawan ay mula sa

Walang komento: