Lunes, Disyembre 26, 2011

[piping walang kamay] komunista


ang unahin ang sariling interes
katangian likas sa isang burges

subalit iba para sa isang tunay na komunista
o sa nagsisikap yakapin ang sinusulong na ideolohiya
walang oras at walang pangyayari
na sa pagsusulong ng sariling interes mahirati

sa isang komunista dapat unang maamoy
ang pagkalinga sa tuwina at dapat nag-aapoy
marapat niyang iambag sa interes ng bayan
at ng masang ginugutom sa karapatan
ang interes na kanyang nararamdaman

walang puwang dapat kung ganoon
ang pagkamakasarili at kawalang ng debosyon
paghahanap na matanghal, pabaya at ugaling tiwali
sapagkat ito ay mga pinakamasamang pag-uugali

wasto at nararapat na ikaw ang makitaan
pagpapakumbaba at ubos lakas na kasipagan
matapat sa wika at trabaho, buong puso sa paggampan
tahimik at tahimik sa epektibong kasipagan

ganito ang isang komunista
inaasahan sa isang komunista

"komunista"
Image by FlamingText.com

"walang oras at walang pangyayari na dapat unang ilugar ng isang komunista ang kayang pansariling interes;
dapat niyang ipantulong ito sa interes ng bayan at ng sambayanan. 
Samakatuwid, ang pagkamakasarili, pabaya, katiwalian, paghahanap na matanghal, at iba pa ay pinaka napakasama, habang ang mapagpakumbaba, nagtatrabaho ng buong lakas, buong-puso debosyon sa pampublikong katungkulan, at tahimik na kasipagan ay aani ng paggalang."

December 26, 1893 – September 9, 1976

pagpupugay sa paggunita sa ika-118 kaarawan ni Mao Zedong, isang dakilang Rebolusyonaryong Intsik.