Martes, Abril 21, 2009

[tula] apoy na lila

may kakayanan kang palanguyin
ang bawat titik
doon sa talinghaga ng tinatawag
na pag-ibig

at tunay na maalab ang lila
na iyong hinihimig
upang iguhit ang pagsinta
sa daigdig

subalit higit na titingkad
ang alab ng lila
kung ang mga titik mo
pakikibaka din ang ipipinta

at bubuo ng mga kataga
na magsasalarawan
ng digmaan at paglaya
nitong bayang nakasadlak
sa pasakit at dusa
mga titik na hinuhubog
ang gintong pagsikat ng araw
sa bayang pinag-alayan
ng di mabilang na pagpanaw

-"apoy na lila", maria baleriz

Image by FlamingText.com

Walang komento: