Miyerkules, Abril 15, 2009

[tula] dinggin mo inang bayan

umiiyak ang bawat mong sanggol
hindi dahil sa palo ng komadrona
o ng nagpaanak na doktor
kundi dahil sa kalagayang kanyang pinagsibulan
iniluwal sa lipunang
lipos ng pasakit at kahirapan

Image by FlamingText.com

Walang komento: