Biyernes, Setyembre 18, 2009

ilabas ninyo ang dinukot ninyong si Noriel Rodriguez!

ma(g)kikita
ni piping walang kamay

matamis ang iyong mga halakhak
masasaya
nasasabik na ang ating mga kwentuhan
ang mga halakhakan
kahit ang mga lungkot at luha
mainam na balikan

subalit

nakakaluha na ngayon ang iyong mga alaala
dahil nababalot na ng pangamba
sapagkat hindi alam kung nasaan ka

ika-pito ng setyembre noong ikaw ay dukutin
apat na armadong kalalakihan ang sa iyo'y kumuha
hindi kilala ang katauhan ng mga duwag na punyeta

aakalain bang ang isang tulad mo
walang armas kung 'di ang ipinaglalabang prinsipyo
na para sa katarungan at kalayaang totoo
tututukan ng baril at kukunin ng mga bayarang berdugo

at dumagdag ka sa listahan ng maraming iba pa
tulad nina Karen, Sherlyn, James, Jonas,
at sinong makakalimot kay Melissa
na dinukot kasama ang dalawa pang aktibista
at pinakawalan ng mga nagpahirap sa kanya
subalit ang dalawang kasama nananatiling di makita

kasalanan bang makipamuhay sa masang magsasaka
at tumulong at ipaglaban ang karapatan nila?

magkikita tayo
kung saan man ay hindi ko masasambit
magkikita tayo
kung saan man ay hindi ko sigurado

subalit natitiyak ko
magkikita tayo

at makikita nila
ang tama at nasa wasto ay tayo

makikita nila
na kahit gaano pa ang banta
nitong mapagsamantalang estado
lalaban at aalma at maghihimagsik pang lalo
ang sambayanang labis na nilang siniphayo

magkikita tayo
natitiyak ko

sapagkat kasabay ng paghahahanap namin sa iyo
kasama ng mahal mong pamilya at kasama
mga kaibigan at kabarkada at kakilala
patuloy kami na lalaban at lalaban

kahit dumating pa sa dulo
na ang aming matagpuan
M16 na ang aming dapat tanganan
upang sa hinaharap matigil na ang ganitong kalakaran

magliliyab magliliwanag ang mga dahilig
ang mga ilog at bundok at bukid
upang tanglawan kami palapit sayong piling
at ihahapag namin ang hustisya sa iyo
at sa marami pang biktima nitong sapilitang pagkawala
na silang mga mapagsamantala't ganid ang may gawa!

-"ma(g)kikita", piping walang kamay
Image by FlamingText.com

Walang komento: