Biyernes, Pebrero 25, 2011

[maria baleriz liwanag] hindi ka man namin kilalahindi ka man namin kilala
pero para din sa iyo bakit kami nasa kalsada
kasama ng maraming iba
pasumisigaw at nakikibaka

napalo na kami ng yantok
nakaladkad at ang ulo'y pumutok
hindi agad nadala sa ospital
sapagkat hinuling daig pa ang pusakal

sa mga kapulisang malupit
kahit humandusay ka pa't mamilipit
di nila iintindihin ang iyong mga sugat
kahit mga galos at pasang natanggap

ang alam lamang nila'y sundin ang utos
ng mga nasa malakanyang at hindi ng Diyos
mapapagalitan kasi sila ng kanilang amo
kaya kahit sabi ng Diyos huwag mong saktan ang kapwa mo
hindi nila ito susundin
huwag lamang sa trabaho nila'y alisin

hindi ka man namin kilalang totoo
ngunit para din sa iyo
handa kaming masaktan
mapalo ng yantok sa ulo at katawan
kahit pa humandusay na duguan
para sa ating ipinaglalaban
lupa, sahod, trabaho, edukasyon at desenteng tirahan
matamasa lahat ng ating mga karapatanang larawan ay mula sa halloweencostume