Miyerkules, Pebrero 23, 2011

[severino hermoso] maghihintay akokapag sinabi kong maghihintay ako
hindi lamang ako uupo
at palilipasin ang oras sa pagtakbo
ng hindi man lang kumikibo
ang paghihintay ay katumbas ng pagbangon
sa bawat umagang sisilip simula ngayon
hanggang sa kinabukasan matapos ang ating muling pagkikita
mula sa pagkakalayong kailangan nating makasama
ang paghihintay ay pagkilos
para sa pagkakamit ng mithi
hindi lamang para sa sarili
kundi para sa kabutihan ng marami
ang paghihintay ay nangangahulugan
na magpapatuloy akong lumalaban
at batid kong ganoon ka din naman
hanggang sa magkasama tayong muli kaibigan
sa ating nasimulang pagmamahalan
magkakalayo lamang naman ang ating pagitan
hindi ang pangakong nararamdaman
hindi maglalaho ang pag-ibig na tangan
kapag sinabi ko na maghihintay ako
ibig sabihin lang nito
lalaban ako para sa iyo
at para sa paglaya ng lipunang mayroon tayo
Image by FlamingText.com


[tula] 02_03_2011
*ang larawan ay mula sa