Miyerkules, Nobyembre 2, 2011

[severino hermoso] ang alam ng puso ay umibigwalang mata ang puso

walang pang-amoy
walang bibig
walang pandinig
walang kamay

ang tanging alam niyang gawin

ang damhin ang paligid


at hindi matatawaran kung gaano katalas
o sensitibo ang kanyang pakiramdam

para sa pag-ibig

kaya nga mas madarama niya ang pagmamahal
kung ipinapadama ito sa mga kilos at galaw

at hindi basta
sa pamamagitan
ng mga mabulaklak na kataga
hindi ang mga alay na alahas
o mamahaling pumpon ng rosas

simple lamang naman
kung puso at puso ang mangusap

kung baga sa gamot
agad ang talab

walang mata ang puso

walang kinikilalang
titi o puke
kahit na may suso
pero astang lalake
o may titi man
ngunit pusong babae
sapagkat walang kasarian itong sinasabi

basta nahagip ka ng pilyong palaso
nitong mapaglarong kupido
iibig ka
lalake sa lalake
babae sa babae

basta naramdaman ang tulak
ng damdamin
lalo't mula sa puso galing

lahat gagawin
upang ang tinatangi
ay kabigin

walang mata ang puso

walang pang-amoy
walang bibig
walang pandinig
walang kamay

puro damdamin
subalit huwag ipagmali

maging ang puso
nag-iisip

sa kanyang mamahalin
at matututunang ibigin

walang mata ang puso

walang pang-amoy
walang bibig
walang pandinig
walang kamay

ang tanging alam niyang gawin

ang umibig

Image by FlamingText.com

*salamat sa larawan designzzz.com
ang akda ay makikita din sa facebook.