Sabado, Nobyembre 15, 2008

[awit] 'sangdaang taon*'Sandaang Taon


'Sandaang Taon
Titik at Musika: Danny Fabella
Boses at Gitara: Empiel Palma
Boses: Bayang Barrios
Dagdag na Boses: Jess Bartolome
Violin: Jonathan Urbano at Paul Allesa
Contrabass: Joven Tidon
Pinagtagpo tayo ng hirap at dusa
Sa isang panahon ng pagsisimula
Pinagbuklod tayo ng pagsasamantala
At ng mithiing lumaya

Ang bawat pagsubok ay ating sinuong
Sa bawat labanan ay laging pasulong
Tayong manggagawa'y magkakapit-bisig
Sa iisang kilusa'y tumindig

'Sandaang taon ng dakilang pag-kakaisa
'Sandaang taon, mabuhay ang pakikibaka
'Sandaang taon ng ating kilusang paggawa
'Sanddang taon sa pananagumpay ng digma

Pinapanday tayo ng mga tunggalian
Lalong pinatatag ng mahabang karanasan
Lakas natin ay mapagpalayang kilusan
Na hahawak ng kapangyarihan

At ating kasama'y mga magbubukid
At ang sambayanang hindi madadaig
Dudurugin natin imperyelistang ganid
Hanggang lumang tanikala'y mapatid

'Sandaang taon ng dakilang pag-kakaisa
'Sandaang taon, mabuhay ang pakikibaka
'Sandaang taon ng ating kilusang paggawa
'Sanddang taon sa pananagumpay ng digma

'Sandaang taon mabuhay ang manggagawa
'Sandaang taon mabuhay ang manggagawa
'Sandaang taon mabuhay ang manggagawa


*awit ng musikang bayan


Image by FlamingText.com

Walang komento: