Linggo, Disyembre 16, 2012

[severino hermoso] rosas


hindi natin lubos na kilala

ang isa't isa
hindi pa

datapuwa't sapat na ang misteryong iyon
upang yakapin
kahit ang mga tinik
upang tayo'y magkasama
at magsama

at sikaping mabuo
ang isang pagsintang hindi man
matumbasan ang gandang inaalok
ng mga obra ni Amorsolo
o higitan ang mga lumalabang talinghaga
na likha ni Amado
tatangkain pa rin nating gawin
ang natatanging obrang sadyang atin.

namumukod tangi

titingkad ang kariktang angkin
magniningning na animo bituin
tuwing takipsilim
sa tulong ng bawat kahinaan
na ating sisikaping pangibabawan

nakahanda tayong matuto 
sa bawat kakulangan at mali
at hindi tayo natatakot
sa bawat hamong magkatuwang nating susuungin
sa tulong ng sambayanan
sa gitna ng pakikibaka
na naging sangandaan natin
kung saan tayo nagtagpo
ang mga nagmamahal
nating puso.

sapagkat dalisay na damdamin
ang bumubukal sa bawat pagpintig
nitong pagmamahal
na nagmumula

sa nag-iisang

ako
 at
ikaw

magpapatuloy tayo.
magmamahal.


Image by FlamingText.com

*alay ko para sa aking pinakamamahal na si kamz. <3 Para sa ating ika-28 buwan! ;) mahal kita!

+ang larawan ay mula sa webdesignburn.


Walang komento: