Biyernes, Enero 11, 2013

[piping walang kamay] RA no. 10175: philippine democrazy                                                   d
                                  i            a       
      m        l            p
                                                                        u         i
walang puting kalapating                     l                   
para sa pag-alma

kundi                              m      b      o  
                              a                              b      
                     p                                               o  m   b   a             ng
                                                                                                                   t u b i g
mula sa trak ng bumbero

o kukulayan ng pasa at bukol
at pipirmahan ng   d    u     g     o
ang ano mang bahagi ng katawan mo
gamit ang yantok o armas
o ang kanilang mga paa't kamao
              bago mo himasin ang mga bakal        
                                                                         sa kulungang sa iyo'y             p
                                                                                                                                a
                                                                                                                                   g
o may susuot na bala                                                                                                b
hindi man sa iyong ulo                                                                                                   a
lalagutin pa rin ang paghinga                                                                                            b
                                                                                                                                             a
                                                                                                                                                    g
o kaya maglalaho kang parang bula                                                                                      s
                                                                                                                                                       a
walang bakas                                                                                                                           k
sapagkat binura                                                                                                                    a
ng mga baril at bala                                                                                                                  n
na gamit ng mga berdugong
piniringan ng pera ang mga mata
at nakaunipormeng may
PNP at AFP na nakalista

dinagdagan at pinatindi pa nilang
                 mga mapagsamantala

                                                         noong ipasa ang
                                                      Republic Act No. 10175

Cybercrime Prevention Act of 2012

panggapos sa pag-alma
ng mga gumagamit ng virtual na mundo

walang puwang ang pag-alma
sa demokrasyang sinasabi nila

kapag narito ka sa bansang pinaghaharian
nitong gobyerno ng mga American


Image by FlamingText.com

Walang komento: