Sabado, Marso 1, 2008

diskurso ng api

ano nga ba ang silbi namin?
ng mga magsasaka?
ng mga manggagawa?
ng mga kababaihan?
ng mga katutubo't iba't-ibang tribo?
ng mga kristyano?
ng mga muslim?
ng mga maralitang walang makain pa din?
ng mga kabataan-mag-aaral?

ano nga ba ang silbi ng mamamayan?
ang maging tagapakinig ng inyong mga gawa-gawang kwento?
tagabasa ng inyong mga obrang libro
mga aklat ng kabuktutan at kasinungalingan?
tagasubaybay ng kasayasayng binaluktot ninyo
para sa kapakinabangan
ng amo ninyong imperyalista
na lahat ata ng pagkaganid at pambubusbos
sa mamamayan ay tinipon na?

ano nga ba ang silbi ng kabataan-mag-aaral?
maging tagasunod ng inyong mga maling aral
tagatango sa mga bawat ninyong pangaral?
na animo mo'y pinamahalaan ninyo ng tapat
itong gobyerno na dapat sanay para sa masa
para sa aming mga kabataang dapat ding bigyang halaga

ano nga ba ang silbi ng aming pagkakalalang?
ang maging sunod na biktima ng inyong kalapastanganan?
ang maging tagapakinig ng mga huwad ninyong pangako at reporma?
ang maging tagasubaybay sa bawat ninyong 'gawad' o medalya?
ano pa? ano pa ang aming silbi?
sa inyong makasariling pagnanais na sa yama'y makalaki
at kapag kami'y tumutol?
bakit kay dali ang kami'y ibundol
sa sanglaksang hukbo ng mga mersenaryong halimaw
na walang pakundangan kung mandahas
at kami'y pagsasaktan
akala mo'y karneng ipinalapa
sa mga asong hayok-sa-lamang...

darating din ang hustisya para sa amin
may araw din na kayo'y bibitayin
kayong mga tinamaan ng magaling
dyan sa palasyo ng mga mapagsamantala
kayong magkakasabwat sa pagpapahirap sa masa
kayong sa yaman at kapangyarihan ay labis kong magpahalaga
sa halip na serbisyo sa sambayanan ang inyong dala
pambubusabos at pagnanakaw ang inihahambalos
hanggang walang hininga kaming maiwang nakalupasay at nakagapos
sa lupang siya naming karapatan at ipinaglalaban
sa lupang siya naming buhay at magiging kanlungan
kapag ang katawan namin ay wala ng hininga
dahil brutal ninyong pinaslang ang aming buhay at karapatan

huwag kayong magulat ni magtaka
kapag nakita ninyo kami
nandoon sa lansangan at nagtipon
tila sanglaksang langay langayang nagsama
upang lagutin ang pagsasamantala
bitbit ay armas ng aming pakikibaka
maniningil kami sa inyong pagkakautang
hahalik sa inyo ang mga punglo ng aming paglaban
itaga ninyo
itaga ninyo
mangyayari yan

Walang komento: