Linggo, Marso 16, 2008

piling akda

I - namumuno

Ang paghinto ba bunga ng pagod
Pag-atras ang kahulugan?
At ang pagbitaw ba sa posisyong tangan
Karuwagan?
Minsan higit na masarap ang maging tagasunod
Maging simpleng kawal
Sapagkat sa ganitong paraan
Maaari ka pa din na makagampan
Kahit ang pinakamataas na posisyong nalalaman
Habang nakalapat ang dalawang paa sa lupa
Kasama ng sambayanan
Higit na mainam ang ganito
Kaysa naman sa posisyong hawak mo
Subalit hiwalay ka naman sa malawak na nasasakupan mo
ang masang siyang tunay na
Tagapaglikha ng kasaysayan ng pagbabago

-maria baleriz

II - class love

Nagising ako isang araw
Tila ba nananaginip
At sa aking kokote
May itinatanong pilit
Sa gitna ng pagkilos
Kasama ng malawak na masang inaapi
Sa kabila ng nilahukang halos
Di mabilang na taon ng pakikibaka
Walang anu-ano’y naitanong kita..
At kung paano nga ba sumibol itong nadarama?

-severino hermoso

III - sa iyong balintataw

Salamat sa di mabilang na mga dahilan
Sa mga oras na lumipas at itinuro mo sa aking maging mapangahas
Sa ano mang panganib na sa ati’y dadaan
Ikaw ay isa sa mga lakas na aming pinaghuhugutan
Salamat sa di mabilang na mga batayan
Sa mga oras na kami’y nalulumbay
Saya ang dulot mo sa mga matang matatamlay
Salamat sa di mabilang na mga batayan
Sa mga panahong gutom ay natitikman
Laging ikaw ay nakikibahagi
Para kahit papaano
Maibsan ang pagkalam ng tiyan
Salamat sa mga malulungkot na sandali
Na tayo’y nagkasalo
Sa mga masasayang pagkakataong
Itinatawid natin ang hirap dito sa ating mundo
Salamat at itinuro mo kung paano maging matapang
Salamat sa mga di mabilang na kwento
Awitian at tuksuhan
At maging ang mga iyakan
Sa mga nakakatakot at nakakatawa
Sa mga mahihirap at kahit sa mga kakaiba
Salamat at nandoon ka
Upang umagapay at makasama
Makaambag ng lakas sa pakikibaka
Salamat sa mga alaala
Sa mga natutunan na di ipinagdamot
Sa kwento mo masaya man o malungkot
Salamat sa iyong oras
Na matama kang nakikinig
At mataimtim kang natuto
Sa hamon ng ngayon at bukas
Sa pakikibaka ng mga magsasakang inagaan ng lupa at yaman
Ng mga manggagawang pinagkaitan ng kanilang sahod at krapatan
Ng mga kabataang-estudyanteng pinagdamutan ng edukasyon
At ng mga maralitang tagalungsod na inalisan g pagkakataon
Manirahan sa bahay na masisilungan
At pangkabuhayang pantawid sa kanilang ilang araw na gutom

Maraming salamat sa ipinahiram mong oras at panahon
Na makilala’t makasama ang isang huwarang ikaw
Anak.Kapatid.pinsan.pamangkin.apo.kaibigan.karelasyon.kasama.
Salamat sa mga ngiti at maging sa malungkot na sandali
Makakaasa ka
Magpapatuloy ang pakikibaka
Ang paglaban ng mamamayan para sa tunay na paglaya

-maria baleriz

Walang komento: