Lunes, Marso 3, 2008

tama nga marahil

nagugutom ang maraming sikmura
naghahanap ng pagkain ang maraming bibig
ang mga dila naghihintay nang maiinom
maraming mga balat na nanlilimahid
maraming mga isip ang pagod
maraming mga puso ang labis nang nasasaktan
kay raming pinagkaitan ng karapatan
sa buhay edukasyon kalusugan
maayos na masisilungan
salat sa matatawag na tahanan
wala sila ni isa mang yaman
sapagkat yaong namumuno
inagaw na ang pwesto
ninakawan pa ang mamamayan

siguro nga
ang mga binanggit
kahit ipagkaila mo
ay gumuhit ng latay sa isipan
at kahit papaano
nakatulong
para magbigay ng isang malinaw
at mahusay na opinyon
ng desisyon

tama nga marahil

tama nga marahil
kung ang masa
lumaban
at
magrebolusyon

Walang komento: