Linggo, Marso 16, 2008

kay bata pa niya...

hindi na natiis ng murang katinuan
sagot na inaapuhap
sa isang lubid nahanap
bago nagsulat muna ng huling habilin
para sa mga iiwanan kayamanang angkin
na sa murang edad maaaring ganito:
inari nyang lahat sa kanyang pangarap

sa edad na dose anyos
ginampanan niya sa kasaysayan
ang sa palagay nya'y mahalagang amabag niya sa lipunan
subalit sana may mga diwang magising
sa dumadagundong na panawagan

ngayon kayo magyabang
ngayon kayo magdahilan
pihadong ng mga kabuktutan
hindi pa ba sapat na panggising
na panawagan
ang buhay ng batang nagpatiwakal
sanhi ng labis na kahirapan
at kayo diyang nasa malkanyang
ang isa sa may napakalaking kasalanan
tulak na din ng labis ninyong
pagiging sunod-sunuran
sa mga imperyalistang ganid sa yaman

ang lubid na kanyang ginamit
mainam marahil na sa inyo ipahatid
at isakatuparan ang hustisyang hatol
para sa mamamayang inyong binusabos
na kapara ng dose anyos na bata
binigti ninyo sa kahirapan

*alay sa batang si mariannet

Walang komento: