Linggo, Setyembre 29, 2013

[severino hermoso] rurok

ipakita mo sa akin
kung gaano katayog
ang pagsintang
iyong hinahandog
at aking ipadarama
ang kaibuturang di
kailanman maaarok
nino man kundi
ikaw lamang irog

sinong nagbanggit
na ukol lamang sa
rurok ang langit
gayong ito ay may
kinikilalang lalim


pag-ibig...

Image by FlamingText.com


severino hermoso | rurok | ©2013

Walang komento: