Sabado, Setyembre 1, 2012

[maria baleriz liwanag] binati ng ulan ang pagdating mo Setyembre

kanina
habang umaambon
(matapos humupa ang pagbuhos ng ulan)
pinili kong maglakad-lakad
upang simulang hanapin
doon sa lansangan
ang ikaw

nagbabakasakaling matagpuan
alin man sa mga nagdaraan
na natatabingan ng hawak na payong

o

makita ka
sa kahit saang kalsada o bangketa
na ngayon umaapaw na
sa pagkakabasa nitong mga ambon

tulad nitong mga ambon
titila din ang pagluha

subalit
matagal pang matutuyo
itong nadaramang  pangungulila

kararating lang nitong Setyembre
namalayan ko na lang noong
huminto sa harapan
ang pampasaherong sasakyan
at bago siya kumilos upang bumaba
nag-abot ng walong piso doon sa mama

ngunit ikaw
wala

maghihintay ako
wala mang payong na dala
'di man maawat ang ambon
patuloy man akong maanggihan
nakahanda akong mabasa

upang makasama ka

muli


Image by FlamingText.com


*isinulat noong ika-1 ng Setyembre 2012
+ang larawan ay mula sa my.opera.com

Walang komento: