Huwebes, Hulyo 17, 2008

kasamaMagkalayo man tayo
Aking mga kasama
Pareho tayong nahaharap
Sa mga pakikibaka.
Ako,
Patuloy na tinutunggali
Nireresolba ang kontradiksyon
Sa pamilya.
Kayo,
Nagsusulong ng matinding kampanya
Laban sa papatinding krisis
Dulot ng lipunang malakolonyal at malapyudal.
Magkaiba man
Sa porma at antas
Ang labang ating kinakaharap,
Tayo’y pinagbibigkis
At lalong pinatatatag
Ng ating mga prinsipyo’t paninindigan.
Magkalayo man tayo
Aking mga kasama,
Hindi natin tuluyang nilisan
Ang piling ng isa’t isa.


-"kasama", Lira

Walang komento: