Huwebes, Hulyo 24, 2008

"laylo"

pilitin mo mang taksan ang kamulatang sayo'y tumutugis
hindi mo magagawa
pilitin mo mang huminto at magsawalang bahala
ang ganoong kapasyahan ay mababalewala

para kang isdang ibig humiwalay sa tubig...
mahirap.
masalimuot.

sa bawat oras ng paghimpil
at 'di pagkilos
dulot ay lungkot at pagkabagot
ang mga ngiting pupunit sa labi
walang sigla ang hatid
at mata'y salamin ng matamlay na pagbati
ikaw at ikaw ang nakakabatid
makakabatid
huwag mong hayaang mangibabaw
burges na pag-iisip

-'laylo', piping walang kamay

Walang komento: