Linggo, Hulyo 20, 2008

Kung Ibig Mo Akong Makilala

Kung Ibig Mo Akong Makilala
Ruth Elynia Mabanglo

Kung ibig mo akong makilala

Lampasan mo ang guhit ng mahugis na balat,

Ang titig kong dagat—

Yumayapos nang mahigpit sa bawat saglit

Ng kahapon ko’t bukas

Kung ibig mo akong makilala

Sunduin mo ako sa himlayang dilim

At sa madlang pagsukol ng inunang hilahil

Ibangon ako at saka palayain.

Isang pag-ibig na lipos ang lingap

Tahanang malaya sa pangamba at sumbat

May suhay ng tuwa’t kaluwalhatia’y

Walang takda—

Ialay mong lahat ito sa akin

Kung mahal mo ako’t ibig kilalanin

Kung ibig mo akong kilalanin,

Sisirin mo ako hanggang buto,

Liparin mo ako hanggang utak,

Umilanlang ka hanggang kaluluwa,

Hubad ako roon mula ulo hanggang paa.

Walang komento: