Sabado, Hulyo 19, 2008

shoe box

naglalakad ka
pero malaya nga ba talaga ang bawat hakbang?
hakbang na tila tumatakbo patakas
sa kung ano't sino'y di matukoy
di rin mabigkas

maging ang hantungan ay hindi tiyak
inaabot na pangarap:
madilim
malabo
walang kasiguraduhan

saan nga ba tutungo?
saan mapapadpad?
saan ka kakaladkarin ng mga paang hubad?
na kahit pansapin walang mahagilap
maski di magkarelasyong tsinelas?
bunga na din ng masaklap na kalagayan
panglaman nga sa kumakalam na tiyan
walang maapuhap
papaaano pa mapupunan ang karapatan
nyaring mga paa
na paltos na't sugatan
na makaranas muling masapinan
ng malambot na alpombra
o disenteng pangyapak na gawa sa goma
marahil wala pang pag-asa
hanggang nakakahon sa pagsasamantala
at ang sahod mo'y nananatiling
tila palimos sa aba
at ang kabuhayang nilubog sa lupa

-shoe box, maria baleriz

Walang komento: