Linggo, Setyembre 14, 2008

letra

hayan hayan
sige pa
padaluyin ang mga titik
unti unti
hanggang makabuo ng mga salita
at mga linyang matalinghaga
na siyang lalahok sa kulay
ng digmang itim at puti

unti unti
hanggang ang akala mong
kulay na samu't-sari
lumuha ng kulay dugong pagpupunayagi
na pipinta sa himpaapwid na bugahaw
upang gawing dorado ang timplada
ng asul na kalangitan


Image by FlamingText.com

Walang komento: