Sabado, Setyembre 13, 2008

pawis at walang bahala

matamis
ang bawat himaymay ng pawis
lalo't ito'y nananalaytay
sa balat ng mga amis
at iniluwal ng pagkilos
para sa pagtahan ng mga pagtangis
ng mga sikmurang kumakalam ng labis
at paghinto ng mga dugong sumisirit sa batis

walang sing tamis lalo't ito'y iniluha
ng katawang hanap ay paglaya
mula sa latigo ng mga panginoong maylupa
at bugbog ng mga ganid sa yamang makukuha
sa sambayanang di lang kanser
o hika ng pagsasamantala
ang karamdamang ngayo'y binabata
kungdi ang nakakahawa at nakakamatay
na pagsasawalang bahala

-pawis at walang bahala, piping walang kamay

Image by FlamingText.com

Walang komento: