Martes, Hunyo 3, 2008

Dalawang Tanaga Para Sa Ating Panahon

Anak, ako'y may babala:
Ay, kayhirap maging mutya!
Pag pipi, ginagahasa,
Pag maingay, kinukutya.

***

Itaga mo sa bato,
Dudurugin ng maso
At karit ang estado
Na sumusupil sa 'yo
.


Tanaga is a type of short Filipino poem, consisting of four lines with seven syllables each with the same rhyme at the end of each line --- that is to say a 7-7-7-7 syllabic verse, with an AAAA rhyme scheme

Walang komento: