Lunes, Hunyo 23, 2008

Inuman

Sa simula ay naroroon
ang pag-asang katumbas ng bawat sandali

ay paglimot at pagtatakwil

sa mga kabalintunaang dagok sa dibdib.
Inaasam natin ang nakaambang paglipad ng diwa

sa gitna ng kalawakan
kung saan ang lahat ay wagas at walang kapara;
at ang kasawia'y dahuyang kalaban

ng mga pusong pangahas sa digmaan.

Magpakalunod tayo sa kaligayahang

hatid ng katotohanan, bago ang lahat


sa wakas ay di natin mapigilang
bumulusok pabalik sa lupa.

Muling magkukubli
ang pag-asang dalisay
sa likod ng naninibughong lihim.

At isusuka na lamang
ang mga mala-punyal na salitang
nagpapaluha sa atin.


Kay Viki, maraming salamat.

Walang komento: