Martes, Hunyo 3, 2008

endangered species

pagod ba nila'y iyong naranasan?
at kung magsalita ka para bang nagpapasarap
lang sila doon sa lupang sakahan
lupa na sa kanila'y pilit inagaw

habang di pa nasapatan mga ganid na panginoon
pati sa ani na magsasaka ang naghirap at nagpayaman
matatanggap lang ay di pantay na hatian

ni hindi ka nga marahil nakapagpasalamat man lang
para sa mga kaning pinagsasaluhan ninyo sa hapagkainan
sukab kang matuturing sa pag-uugaling
mapanghusga't walang pakialam
sa kalagayan nila ngayong binubusabos ng iilan

kailan ka pa makikiisa sa laban
na di lang para sa kanila kundi sa iyo din naman
sana makalahok ka bago pa mawala
silang nagpapakain sa sambayanan!

-severino hermoso

*isulong at ipaglaban ang GENUINE AGRARIAN REFORM BILL(GARB)!
CARP ibasura!

Walang komento: