Martes, Hunyo 3, 2008

[piping walang kamay] isang awit

ang gitara ay tinipa
kasabay nang pagtugtog ng harpa

at sumilay sa likod ng telon
ang mang-aawit na nagbangon

malungkot ang tinig ng siya'y pumasok
at pupungas na tila inaantok

paano nga ba makikita ang mga nota
sa bawat pagtunog ng kampana?

ang mga titik ba'y malinaw na binibigkas
ng bibig na umaawit ma'y may busal?

nasaan ang himig na likha ng piyano
sa bawat tiklado iyo bang nasisino?

sugatan ang nagtatanghal sinisikap bigyang buhay
nais niyang awitin ang binabatang kulay

ikaw man ay handang makinig sa musika
nitong mandirigmang ngayon ibig mangharana

sakit at kirot na sa kanya'y nagpala
isinasatinig ng mang-aawit ding nasa kanya

pakinggan mong mataimtim ang kanyang tinotono
pakikibakang hangad niyang ipagtagumpayan kasama mo...


-"isang awit" ni piping walang kamay

Walang komento: