Martes, Mayo 6, 2008

ang aking habilin

*isang tula ng isang dakilang ina na kaisa sa pagsusulong ng karapatan at interes ng sambayanang pinagsasamantalahan. isang dakilang ina na patuloy sa pagkalinga sa marami pang anak nitong rebolusyong ating tinutungo at pinaglilingkuran...

ipinapaskil ko para na din sa paggunita sa araw ng mga dakilang ina sa buong mundo...
pagpupugay kay nanay at patuloy nawa ang mga nanay na maging tulad din niya na lumalaban para sa ganap na paglaya...

ANG AKING HABILIN

nang gabing kayo'y dumating dito sa aming tahanan
patawarin ako, pagkat tunay ako'y nagulantang
pagkat ang bumungad sa aming pintuan,
akala ko'y mga paslit at may murang isipan
subalit sa bawat araw na nagdaan,
mga kabataan mang naturingan
puso, isip at damdamin, sadyang
inilaan para sa inang bayan lang

kaya sa inyong paglisan
ako sana'y may habilin
ano mang dagok ang sa daa'y humadlang
huwag hihinto!
huwag susuko!
ituloy ang laban, hanggang
ang kalayaan, tuluyang
makamtan!

Walang komento: