Biyernes, Mayo 23, 2008

silayan

kay buti ng umaga na muling sumilip sa mamamayan
at sa pag-awit ng langay-langayan
kasabay niyang hinihele ang pagdadalamhati
upang magbigay laya sa pakikibakang
hatid ng pang-aalipusta
ng mga dayuhang sagadsagarin sa pagsasamantala

lumipad ka o langay-langayan
at awitin ang himig na magpapasayaw
sa lahat ng inaamis tungo sa paglaban
ibuka mo at ikampay ang iyong pakpak
at pumailanlang sa kalayaang
hatid ng bughaw na kalangitan

kay ganda ng umaga huwag mong tanggihan
kay rikit ng langit huwag mong taguan

Walang komento: