Sabado, Mayo 17, 2008

pultaym

..nanginginig sa gutom ang abang kalagayan
'epti' kasi sa pagkilos at paglaban
kay hirap ng sinusuong pero pasulong pa din ang tanaw
pagtalima pa din sa mulat na kahandaan
na ang hirap, sakripisyo't kamatayan
bahagi lang ng ating pakikibaka
sa mithiing paglaya
kaya nating lagpasan
lahat ng agam-agam kasama
isipin mo lang palagi
ang pinaglilingkurang masa..

-maria baleriz

Walang komento: