Martes, Mayo 6, 2008

ikaw ay talinghaga

lumuha ka
lumuha ka
lumuha ka ng dugo kung kailangan
kung itong pagpatak ng dugo ang paraan
at siyang didilig sa pagyabong
nitong rebolusyong pinaglilingkuran

lumuha ka
lumuha ka hanggang masaid ang luha mo't dugo
at wala ng ibang dadaloy
kundi ang nag-aalimpuyong galit sa puso

kabataan, tabanan mong mahigpit ang kasalukuyan
at gamitin ang armas na wawasak sa
mga naghahari-harian

kabataan, ikaw ay binansagan
bilang pag-asa nitong lupang tinubuan
binusog ng pambubusabos at pagsasamantla
ng mga ganid na dayuhan at mga lokal na tuta nila

patuloy kang lumaban
at patuloy kang lalaban
at marahil
dahil ganoon na nga ang iyong kalikasan
ang maging katuwang ng tagapagsulong
ng interes at kapakanan ng iyong
bayang unti-unti ay tinatalupan
ng yaman at dangal

iwasiwas mo ang karit
ihambalos mo ang maso
papaulanan mo ng punglo
ang mga ganid na demonyo
mga imperyalista't alipores
nito sa gobyerno

upang wakasan ang pambubusabos
upang wakasan ang pagsasamantala
upang isakatuparan ang paglaya ng masa!

Walang komento: