Sabado, Mayo 17, 2008

paghihiwalay

hindi akma ang paalam
pagkat natatalos kong magkikita
pa tayo sa krus na daan
kung saan magtatagpo ang ikaw
at ako sa ating paninindigan
at maging ang ating pusong
lipos ng pagmamahal
hahanapin ang isa't-isa
sa mga labing nasasabik maghinang
at naniniwala akong ilang panahon
mula sa kasalukuyan
matatagpuan natin ang mga bisig
nating magkayapos ng buong higpit
na tila ba takot na muling
magkawalay sa mapagkalingang kanlungan
na isa't-isa
di pa man ako'y nasasabik
pero sa ngayon kailangan nating
lisan ang isa't-isa
para pag-ibayuhin pa ang
paglilingkod
sa marahas na paglabang
ating sinumpaang
buong buhay na isusulong at pagtatagumpayan
para sa sambayanang
buong sakdal nating minamahal

-maria baleriz

Walang komento: