Martes, Abril 29, 2008

katleya sa paso

ang layo mo sa piling ng katleyang tinatangi
animoy paruparong nasa kabilang ibayo
kung kaya't ang pagbisita sa marikit na bulaklak
kay dalang pang maganap sa ulan pagpumatak
kailan nga ba muling makakapiling?
ang pag-ibig nitong puso
magaganap pa bang muling magtagpo
pakiusap kong nawa'y sabihin
at sa pangako'y maging tapat na sundin
'pagkat kung hindi'y luha
ang idudulot nito sa akin
mainam pang sarili ko'y palayain
sa kwartel ng pagmamahal na ikinahon mo sa akin


-mula sa "katleya sa paso" ni maria baleriz

Walang komento: